LOKALNA PRAVILA

Oznake udaljenosti su do početka greena.
Pin pozicije:
Zastavice su u tri boje koje predstavljaju poziciju zastavice na greenu kako slijedi:
CRVENA –naprijed
ŽUTA – na sredini
BIJELA – na kraju

1. Loptica izvan granica igrališta (Pravilo 27-1)
Iza bijelih stupića na poljima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13,15  
2. Vodeni hazardi (Pravilo 26)
Vodeni hazardi obilježeni su žutim stupićima, a bočni vodeni hazardi crvenim stupićima.
3. Nepomične smetnje
Nepomične smetnje na igralištu su kamene oznake uz zadnje tee-jeve i klupe u blizini istih, kameni zidić bunkera na 5.polju te rasprskivači vode i drenažni otvori. Oterećenje može biti upotrebljeno u skladu s Pravilom 24-2.
4. Kamenje u pješčanim preprekama (Pravilo 24-1)
Kamenje zaostalo u pješčanim preprekama  dozvoljeno je ukloniti po Pravilu 24-1.
5. Kamena ograda bunkera na 5. polju- nepomična smetnja Pravilo (24-2)
Na 5. polju, s desne strane, nalaze se pješćani bunkeri ograđeni kamenom ogradom. Ukoliko ograda ometa u izvođenju udarca, igrač ima pravo na oterećenje unutar bunkera ne bliže jamici.
6. Kamenje uz cestu na 18 polju - pomična smetnja (Pravilo 24-1)
Na 18. polju, s lijeve strane, nalazi se postavljeno kamenje koje ograđuje desnu stranu asfaltnog puta za golf autiće. Ukoliko kamenje ometa u izvođenju udarca, kamenje se može pomaknuti bez kazne. Ukoliko se loptica pomakne uslijed pomicanja kamena, loptica mora biti vraćena na prvobitnu poziciju, bez kazne.
7. Tlo u popravku
Tlo u popravku je svako područje koje je označeno i ograđeno plavim stupićima.
8. Učvršćeni poklopci sustava za navodnjavanje (Pravilo 24-2)
Svi učvršćeni poklopci sustava za navodnjavanje su nepomične smetnje (Pravilo 24-2), dodatno se daje oterećenje za „liniju igre“ ako se poklopac uređaja za navodnjavanje nalazi na greenu ili je unutar dvije dužine palice od ruba greena, a loptica leži izvan greena. 
9. Ceste i putevi
Svi umjetno pokriveni putevi i staze su nepomične prepreke (Pravilo 24-2). Svi ostali prirodni i nepokriveni putevi, kameni nasipi, ograde i staze sastavni su dio igrališta.
10. Elektronički uređaji i mjerači udaljenosti
Igrač može koristiti elektroničke uređaje i mjerače udaljenosti. Uređaji moraju biti limitirani da mjere samo udaljenosti.
 
Molimo popravljajte divote i oštećenja (svoja i tuđa) na greenovima, te koristite asfaltirane i šljunčane staze kad god je moguće.
Želimo Vam dobru igru!                                                                                                                                                

golfscape