5. OTVORENO PRVENSTVO GK SAVUDRIJA

Tijekom odvijanja sajma sporta i slobodnog vremena u Umagu, GK Savudrija organizira svoje Otvoreno Prvenstvo kluba. Turnir je otvorenog tipa.

golfscape